Teambuilding

Trænger dine medarbejdere til at blive rystet sammen?

20 års erfaring inden for gennemførsel af såvel praktisk, teoretisk om procesorienteret teambuilding, der specialdesignes ud fra virksomhedens behov, visioner og mål.

Jeg arbejder med at skabe sammenhold i personalegruppen, at opdyrke nye relationer kollegerne imellem, og arbejdet med fælles værdier og målsætninger.

Teambuilding er et uovertruffent værktøj, hvis din virksomheds medarbejdere skal rystes sammen, da kompetencer her kan kombineres på kryds og tværs samtidig med, at medarbejderne lærer at arbejde sammen hen mod virksomhedens mål.

Forløbet består typisk af en række aktiviteter med fokus på at give medarbejderne en god oplevelse, samtidig med den flytter deres grænser og styrker sammenholdet.

Jeg starter forløbet med at observere og opnå en forståelse af virksomhedens behov, og mine observationer danner grundlag for et individuelt tilrettelagt forløb gennem teambuilding, i en kombination af både praktisk og teoretisk karakter. Grundig forberedelse er et vigtigt parameter for et succesfuldt forløb og er essentielt i forhold til selve forløbet med medarbejderne og ikke mindst den efterfølgende evaluering.

Typisk starter forløbet med en rekogniseringsfase, hvor jeg besøger virksomheden for at opnå konkret viden om de konkrete behov, forventninger samt langsigtede målsætninger. Efterfølgende udarbejder jeg et skræddersyet forløb som præsenteres for virksomheden, hvorefter det eventuelt tilpasses, så forløbet stemmer helt overens med virksomhedens forventninger, mål og budget.

Når der er enighed om forløbet påbegyndes udøvelsesfasen, hvor teori og praksis følges ad. Jeg deltager aktivt i processen og sparrer løbende for at sikre, at retningen er korrekt og at de opsatte mål nås.

Undervejs vil vi typisk arbejde med følgende områder:

  •         praktisk teamudvikling
  •         kurser målrettet mod teamet
  •         forstå dine kollegaers forcer og svagheder
  •         det gode samarbejde
  •         ledelsesstil
  •         ledercoaching og konflikthåndtering

Ring på 4058 1028 og hør mere om, hvordan teambuilding kan hjælpe din virksomhed videre.