Dyssiocial personlighedsforstyrrelse/Psykopati

Den moderne term for psykopati er en dyssiocial personlighedsforstyrrelse.

Har du en dyssocial personlighedsforstyrrelse, har du svært ved at mærke skyldfølelse. Du har svært ved at leve op til sociale forpligtelser, du opfører dig ligegyldigt eller afstumpet over for andre mennesker og bliver let frustreret, aggressiv eller voldelig.

Et andet typisk kendetegn ved en dyssiocial personlighedsforstyrrelse er, at du bortforklarer de negative konsekvenser af dine handlinger, og du kan have en tilbøjelighed til at fralægge dig ansvar for dine handlinger.

Da dine handlinger er impulsive og foretages i nuet, uden nærmere overvejelser af konsekvenserne på længere sigt, kan du risikere at komme ud i kriminalitet eller udvikle et misbrug af alkohol eller narkotika.

Der er flere forskellige metoder, der kan anvendes i arbejdet med dyssociale personlighedsforstyrrelser herunder kognitiv terapi eller adfærdsterapi.  Behandlingen kan være rettet mod konkrete uhensigtsmæssige måder at agere på eller kan angribes ud fra et bredere perspektiv.

Uanset tilgangen til behandlingen, som jeg vurderer ud fra det enkelte individ, er det vigtigt at behandlingen fastsættes ud fra faste rammer og at de aftaler, der indgås, bliver overholdt.

Jeg oplever i mange tilfælde at mennesker, der har været eller er i ”kløerne” på en psykopat, efterfølgende har brug for terapi for at forstå den virkelighed, de befinder sig eller har befundet sig i. Det kan som pårørende eller samlevende med en dyssocial personlighedsforstyrrelse være utroligt svært at forlige sig med de ting, man lader sig eller har ladt sig byde i forholdet. Man kan have en tendens til at retfærdiggøre psykopatens adfærd, hvilket kan medføre efterfølgende mangel på selvværd og mindreværdskomplekser, og i værste fald kan udvikle sig til deciderede psykiske problemer.

Det er derfor vigtigt, at du som pårørende til en psykopat får talt om de ting, du gennemgår. Således kan du få en bedre forståelse af psykopatens grundlæggende natur samt et indblik i, hvorfor vedkommende agerer som de gør. Dette vil også hjælpe dig med at vurdere, om din fremtid skal bygges med eller uden ham eller hende.

Lider du selv af en dyssocial personlighedsforstyrrelse, eller er du pårørende til en, så bestil tid til en samtale med mig på 4058 1028 eller send en mail på: c@charlotte-skeel.dk